Privacybeleid Santafixie.nl

Santafixie (hierna: SANTAFIXIE) is een geregistreerd merk van Santafixie Group S.L. dat als basisdoel heeft het garanderen van de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gegevensbeschermingsbeleid heeft als doel het snel en duidelijk kunnen raadplegen van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

 

1.- Hoe verwerken wij gegevens?

Om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten van SANTAFIXIE is het noodzakelijk dat je ons van tevoren bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt. In overeenstemming met het uiteengezette in de [Spaanse] Organieke Wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij je dat de tijdens het navigeren en kopen verzamelde gegevens worden opgenomen in een bestand dat geregistreerd is bij de Agencia Española de Protección de Datos [Spaanse dienst van gegevensbescherming] met als verantwoordelijke Santafixie Group S.L., met btw-nummer B-65589863 en zetel in Calle Santander 49-51, nave 16-17, 08020 te Barcelona, ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, Boekdeel 42643, Blad 202, Bladzijde B.

SANTAFIXIE garandeert dat zij de gepaste veiligheidsmaatregelen heeft genomen, zoals firewalls, versleutelingstechnologieën, wachtwoorden en antivirusprogramma’s, om het ongeoorloofde gebruik van de persoonsgegevens te voorkomen en vermijden. Bovendien garandeert SANTAFIXIE de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens en dat deze noch zullen worden doorgegeven noch verkocht aan derde bedrijven. Zo nodig zal SANTAFIXIE de persoonsgegevens en alle overige informatie die zij in haar bezit heeft of die via haar systemen toegankelijk is, doorgeven aan de bevoegde instantie wanneer dit volgens de toepasbare wettelijke en reglementaire bepalingen wordt geëist.

 

2.- Wie is de verantwoordelijke van het gegevensbestand?

De informatie die je ons verstrekt via onze formulieren of de gegevens die je invult voor het ontvangen van de aankoop zullen worden opgenomen in het gegevensbestand waarvoor Santafixie Group S.L., met btw-nummer B-65589863 en met zetel in Calle Santander 49-51, naaf 16-17, 08020 in Barcelona, verantwoordelijk is.

Mocht je twijfels of vragen hebben met betrekking tot het doel van de gegevens die wij opslaan of wil je deze wijzigen of annuleren, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke van de veiligheid en gegevensbescherming, Santafixie Group S.L., per e‑mail: hallo [at] santafixie [dot] com

 

3.- Welke persoonsgegevens verkrijgen wij en wat doen wij ermee?

Om producten bij ons aan te schaffen die gerelateerd zijn aan stadsfietsen en voor de diensten van SANTAFIXIE gebruiken wij enkele van jouw gegevens die we op verschillende wijzen en op verschillende momenten verkrijgen.

3.a. Wij gebruiken de persoonsgegevens die je ons zelf hebt verstrekt bij het opmaken van een account: naam, achternamen, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

3.b. Ook gebruiken wij andere informatie over jou: het IP-adres van waar je je verbindt, om veiligheidsredenen en om je de winkel te tonen in de taal van het gebied van waar je ons bezoekt, en de kliks op producten en categorieën die je doet, voor analyse, het aanraden van producten en het verbeteren van ons platform.

3.c. En, als laatste, verkrijgen wij informatie van verschillende sociale netwerken die ons enkel informeren wanneer jij dit hebt geaccepteerd in hun respectievelijke voorwaarden.

 

4.- Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende gevallen:

4.a. Dienstverlening

· Verwerking van het creëren en/of wijzigen van je account.

· Je via e-mail het volgnummer van je bestelling toezenden.

· Je toegang bieden tot een koopgeschiedenis.

· Je toegang bieden via e-mail of vanaf je account tot de facturen van je aankopen.

4.b. Marketinghandelingen uitvoeren

· Wij gebruiken je gegevens om je berichten toe te sturen die gerelateerd zijn aan stadsfietsen, nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen van SANTAFIXIE.

· In geen enkel geval sturen wij je berichten van andere bedrijven of producten toe die niets te maken hebben met de activiteit van SANTAFIXIE.

· Houd er rekening mee dat je je op elk moment kunt afmelden voor deze berichten. Hiervoor dien je enkel naar je account te gaan en deze voorkeur te wijzigen.

4.c. Het verbeteren van onze diensten

· Wij werken aan een continue verbetering van onze webwinkel, de ervaring van het navigeren en van het kopen zowel vanaf een computer als vanaf mobiele apparaten. Zoals wij al even hebben aangegeven bij punt 3.c gebruiken we bepaalde gegevens tijdens het navigeren waarmee we het gedrag kunnen analyseren, kliks kunnen verzamelen die op bepaalde producten zijn gedaan en je producten kunnen aanraden tijdens het navigeren zodat je aanschaf persoonlijk en naar wens is.

 

5.- Hoelang gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming legt een periode vast voor het opslaan van de persoonsgegevens voor elk van de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken.

5.a. Dienstverlening

Wij gebruiken je persoonsgegevens totdat je besluit geen gebruik meer te maken van onze diensten. Hiervoor dien je je account te verwijderen. Zolang je je niet uitschrijft uit onze diensten, zullen we doorgaan met het verwerken van je persoonsgegevens.

5.b. Marketinghandelingen uitvoeren

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de marketingdoeleinden die bij punt 4.b zijn aangegeven zolang je toestemming geeft de berichten te ontvangen. Wij zullen ze niet meer gebruiken wanneer je bent ingelogd in je account en daar het vakje uitvinkt om onze berichten te ontvangen.

5.c. Het verbeteren van onze diensten

Wij gebruiken je persoonsgegevens totdat je besluit geen gebruik meer te maken van onze diensten. Hiervoor dien je je account te verwijderen. Zolang je je niet uitschrijft van onze diensten, zullen we doorgaan met het verwerken van je persoonsgegevens.

 

6.- Delen wij jouw persoonsgegevens met derden? 

Nee, wij delen jouw persoonsgegevens met geen enkel bedrijf met als doel deze gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden te gebruiken.

Wij delen je gegevens wel met de vervoersbedrijven, daar dit nodig is om je bestelling te kunnen bezorgen.

Als we uw gegevens delen, doen wij dit alleen in gevallen waarin u een product koopt die we niet in ons logistieke centrum hebben, zodat onze leverancier uw bestelling rechtstreeks vanuit hun magazijn kan verzenden, evenals in gevallen waarin een garantieprobleem het noodzakelijk maakt.

Wij delen je gegevens (niet de persoonsgegevens, enkel die van de navigatie) met de analysediensten die we gebruiken, zoals Google Analytics.

Wij delen je gegevens (niet de persoonsgegevens, enkel die van de navigatie) met de marketingdiensten die we gebruiken, zoals Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads en Criteo Advertising.

 

7.- Welke rechten heb je met betrekking tot de gegevensbescherming?

Als gebruiker van SANTAFIXIE heb je een aantal rechten waarmee je op elk moment kunt besluiten en nagaan hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Je kunt deze rechten op elk willekeurig moment uitoefenen via het e-mailadres: hallo [at] santafixie [dot] com zodat wij je van dienst kunnen zijn. Je beschikt over de onderstaande rechten:

7.a. Toegang en rectificatie

Je kunt ons verzoeken aan te geven of wij je persoonsgegevens gebruiken en welke gegevens wij van jou hebben, waarvoor wij deze gebruiken en de periode waarin wij deze zullen bewaren. Ook kun je ons vragen bepaalde gegevens die wij van jou hebben te rectificeren, zodat deze geüpdatet zijn.

7.b. Recht op wissing (recht op vergetelheid)

Je kunt ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wissen. Als je je, bijvoorbeeld, hebt uitgeschreven uit onze diensten door je account te verwijderen, is het niet meer nodig dat wij je persoonsgegevens voor enig doel gebruiken.

7.c. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruiken van je gegevens om je reclameberichten te sturen.

7.d. Recht op beperking

Je kunt ons vragen tijdelijk de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, wanneer deze niet correct zijn en wij ze moeten bevestigen. Ook wanneer wij ze niet meer nodig hebben maar je verkiest dat wij deze bewaren om toegang te behouden tot je geschiedenis of facturen.

7.e. Overdraagbaarheid

Je hebt het recht op de overdraagbaarheid van je gegevens. Je kunt ons vragen om, indien technisch mogelijk, je een gestructureerd archief te overhandigen, dat normaal gebruikt kan worden en leesbaar is met een informaticasysteem, dat informatie bevat betreffende de door jou uitgevoerde bestellingen en de persoonsgegevens die wij van jou opslaan.

7.f. Klachten

Je kunt een klacht indienen met betrekking tot de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Hiervoor dien je eerst contact op te nemen met onze verantwoordelijke van de gegevensbescherming (zie punt 2 van dit Gegevensbeschermingsbeleid), Je kunt echter ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Spanje is dat: Agencia de Protección de Datos, C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid.

 

8.- Correctie of verwijdering persoonsgegevens.
Je hebt altijd het recht om aan Santafixie Group S.L. inzage in je persoonsgegevens te vragen, om een correctie van jouw gegevens door te geven of om je gegevens te verwijderen. Hiervoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen hallo [at] santafixie [dot] com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

 

9.- Geldigheid.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site van Santafixie Group S.L. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Overigens wijzen wij je er graag op dat het privacybeleid van Santafixie Group S.L. alleen van toepassing is op onze website, wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar wij naar doorverwijzen.

 

10.- Contact.

Hoofdkantoor
Santafixie Group S.L,
C/ Santander 49-51, naaf 16-17.
Barcelona
Spanje

BTW-nummer: ESB65589863
KVK-nummer: ingeschreven in het handelsregister in Barcelona - Tomo 42643, Folio 202, Hoja B.